/Logo/OFFSO-logo.png
Styrelsen 2023
Ordförande/Programofficer: Håkan Johansson
Vice ordförande: Örjan Dalgard
Sekreterare: Per‐Olof Brehmer
Skattmästare: Michael Franck
Ledamot/Programofficer: Dan Thorell
Styrelsesuppleant: LM Cederblad
Styrelsesuppleant: Henrik Berggren
/Social Ikoner/Facebook.png
 
 (c)offso - Logga in