/Logo/OFFSO-logo.png
Styrelsen
 
Ordförande: Bengt Eneland
Vice ordförande/Programofficer: Håkan Johansson
Sekreterare: Per‐Olof Brehmer
Skattmästare: Michael Franck
Ledamot: Dan Thorell
Ledamot: Örjan Dalgard
Ledamot: Simon Hellström
Styrelsesuppleant: Bengt Assarsson
Styrelsesuppleant: Henrik Berggren
/Social Ikoner/Facebook.png
 
 (c)offso - Logga in