/Logo/OFFSO-logo.png
Nedan finner ni kortfattade rapporter från våra aktiviteter och annan information om föreningens verksamhet.
 
Kallelse till årsmöte
Härmed utlyses att Officerssällskapet i Östergötlands årsmöte kommer hållas onsdagen 16/2, kl. 18:00 på Flygets hus. Årsmötet följs av ett föredrag samt förtäring till självkostnadspris. Kallelse till årsmötet har även gått ut via mail, hemsidans kalender samt Facebook.
 
2021-11-29 Linköping
Kvällen bjöd på ett intressant föredrag från vår gäst Elin, som talade om sin utbildning på Tolkskolan, militärtolkens roll och sin tjänstgöring som tolk i Afghanistan. 
 
2021-10-25 Linköping
Vid höstens andra aktivitet samlas vi återigen på Flygets hus. Styrelsemedlemmen Henrik Berggren har lång erfarenhet av att arbeta med kryptering och signalskydd, och gav oss en intressant inblick i modernt signalskydd. Sedvanligt samkväm följde på detta.
 
2021-09-20 Linköping
Höstens första aktivitet genomförs på Flygets hus precis vid Malmen. Det är första fysiska träffen på länge och det blev en mycket trevlig kväll. Vi fick en föreläsning om Telekrigföring, som följdes av samkväm, med mat och dryck. 
/Social Ikoner/Facebook.png
 
 (c)offso - Logga in