/Logo/OFFSO-logo.png
Om föreningen
En gemenskap för alla officerskategorier (reserv-, yrkes- och hemvärn) i Östergötland, oavsett om du är aktiv eller pensionerad. Syftet är att under kamratliga former förmedla information i militär- och försvarsämnen, samt ge tillfälle för trevlig samvaro medlemmarna emellan. Vi genomför studiebesök, bjuder in föreläsare och arrangerar en årlig vårvinterbal. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att bli medlem. 
OffsÖ har i huvudsak Östergötland som aktivt rekryteringsområde. Verksamheten leds av en styrelse på 8 personer. Sällskapet har för närvarande cirka 200 medlemmar. Vår huvudsakliga träffpunkt är Livgrenadjärmässen i Linköping.
Följ oss gärna på Facebook.
Integritet
OffsÖ följer GDPR vad gäller hantering av personuppgifter. PUA, personuppgiftsansvarig är föreningens ordförande/sekreterare/kassör. Här kan du läsa mer...
 
Upphovsrätt
Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som ljud, bild, film och text. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till, i detta fall hemsidan www.offso.net. OffsÖ innehar upphovsrätten vad gäller www.offso.net om inte annan källa uppges. 
/Social Ikoner/Facebook.png
 
 (c)offso - Logga in