/Logo/OFFSO-logo.png
GDPR
"vi" i texten nedan syftar på OffsÖ.
 
1. Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
 
2. Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra medlemsundersökningar.
 
3. Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlems avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Personnummer
- Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
- Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Genom att du tecknar/ansöker om medlemskap samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt medlemskapets avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, dvs. ditt medlemskap upphör med omedelbar verkan.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
- Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
- Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
- Uppgifter som vi får från offentliga register
- Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra arrangeman
- Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
- Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan som stödjer verksamheten sparas under den tid du är medlem fram till sista dag som medlem.
 
Hur sker ändringar?
Kontakta sekreteraren via formuläret med dina ändringar. Meddela önskad ändring. Klicka här.
 
Hur begär jag information som jag har rätt till?
Samtliga uppgifter du lämnat ägs av dig och du kan begära information om dessa när du vill. OffsÖ sparar personuppgifter som bedöms behövas för organisationens verksamhet. Mejla en begäran till sekreteraren från den mejladress du uppgav vid medlemskapets start. Begär uppgifter. Klicka här. 
 
Hur används uppgifterna?
Uppgifterna används endast för kommunikation med dig samt för att säkerställa medlemskapet.
 
Vem är ansvarig för uppgifterna?
Styrelsen utser en PUA (personuppgiftsansvarig) som svara på frågor om de uppgifter du lämnat. Vill du ha en kopia på dina uppgifter så är det PUA som ansvarar för det. PUA är i regel Ordförande/Kassör/Sekreterare.
 
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda och funktionärer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
 
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Aldrig såvida det inte är styrt i nuvarande eller kommande lag.
 
4. Ansvar
Föreningen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
/Social Ikoner/Facebook.png
 
 (c)offso - Logga in