/Logo/OFFSO-logo.png
 
 
/index bilder/3.png
 
 
2023-02-22: Härmed utlyses att Officerssällskapet i Östergötlands årsmöte kommer hållas onsdagen 22/3, kl. 18:00 på Flygets hus. Årsmötet följs av ett föredrag samt förtäring till självkostnadspris. Kallelse till årsmötet går även ut via mail, hemsidans kalender samt Facebook.
 
 
En gemenskap för alla officerskategorier (reserv-, yrkes- och hemvärn) i Östergötland, oavsett om du är aktiv eller pensionerad. Syftet är att under kamratliga former förmedla information i militär- och försvarsämnen, samt ge tillfälle för trevlig samvaro medlemmarna emellan. Läs mer...
/Social Ikoner/Facebook.png
 
 (c)offso - Logga in